Để đăng ký tham dự hội thảo, Anh / Chị vui lòng điền các thông tin dưới đây:

1. Số Điện Thoại (*)


2. Xưng Hô

     

3. Họ và Tên (*)

 

4. Email Của Bạn (*)

 

5. Ngày Sinh (*)

 

6. Vị trí công tác của bạn tại bệnh viện/phòng khám (*)

 

7. Chuyên ngành của bạn là gì

8. Đơn Vị Công Tác (*)

 

9. Nơi Công Tác (*)

 

10. Bạn Biết Đến HCCG Qua :

 
 
 
 
 
 
 
 

11. Đơn Vị Bạn Dự Định Mua Thiết Bị VLTL và PHCN nào cho năm nay không ?

 

12. Like fanpage để ủng hộ và cập nhật những tin mới nhất từ TBYT Hải Minh